Vyberte stránku

VerMed Praktik s.r.o.

Ambulance MUDr. Rostislava Vernera, MBA

Vítame vás v naší ambulanci

Naše ambulance poskytuje zdravotnické služby v oboru všeobecného praktického lékařství pro dospělé. Pro naše registrované i neregistrované pacienty nabízíme služby povinného a nepovinného očkování a očkování před cestou do zahraničí. Pro zaměstnavatele poskytujeme servis pracovně-lékařských služeb v plném rozsahu tak, jak je stanovuje platná legislativa ČR.

Aktuality

Chrápete? Trpíte nadměrnou únavou i po probuzení? Špatně se soustředíte? Máte málo energie? Chce se vám ve dne spát? Při řízení auta během dne máte tendence usínat?

Tyto obtíže mohou být způsobeny onemocněním, kterému říkáme syndrom spánkové apnoe.

Naše ambulance nově nabízí možnost vyšetření tohoto syndromu. Používáme přístroj společnosti ResMed, která je celosvětovou jedničkou v oblasti léčby spánkové apnoe. Vlastní vyšetření probíhá u vás doma. V naší ambulanci vás poučíme, jak správně si přístroj máte nasadit. Druhý den nám přístroj vrátíte a my vyhodnotíme váš spánek a doporučíme další postup. Vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou. V současnosti máme od září 2019 toto vyšetření nasmlouváno s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111) a se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra (211). Předpokládáme, že do konce roku získáme smlouvu se zbývajícími zdravotními pojišťovnami.

Dovolená

Ve dnech 13.9. až 27.9. je ambulance z důvodů dovolené uzavřena. V případě potřeby akutního ošetření nás zastupuje MUDr. Petra Daňková (ulice Dobrovského 3, Vyškov).

Omezení

Dne 12.9.2019 bude přítomnost lékaře v ambulanci pouze do 11:00.

Elektronické zasílání léků a zdravotnických zpráv.

 

Mnoho našich pacientů si již zvyklo na nový vzhled e-receptů a také na možnost jejich zasílání SMS či e-mailem. Stále častěji nás prostřednictvím e-mailu žádáte o zaslání léků. S ohledem na skutečnost, že ne vždy je vaše e-mailová adresa uvedena ve vaší zdravotní dokumentaci, dostáváme se tak do obtížné situace s přesnou a jistou identifikací vás pacientů.

 

Abychom zajistitli vaši online bezpečnost žádáme vás v případě, že budete využívat možnosti zasílání receptů elektronicky, na základě žádosti prostřednictvím e-mailu či telefonu, aby jste si v našem informačním systému nechali vygenerovat unikátní PIN, který budete znát pouze Vy.

 

Nechceme komplikovat využívání nových technologií, ale chceme vám zajistit maximální míru pohodlí a kybernetické bezpečnosti při naší vzájemné online komunikaci.

Očkování

Naše ambulance nabízí očkování všemi dostupnými vakcínami vyjma očkování proti žluté zimnici a TBC. Očkujeme nejenom naše registrované pacienty, ale také ostatní dospělou populaci v případě, že o očkování projeví zájem. V takovém případě vydáváme potvrzení o provedeném očkování pro registrujícího lékaře.

Specifickou skupinou očkování je potom očkování při cestách do zahraničí. V takovém případě připravíme klientovi očkovací plán, seznámíme jej s časovou a finanční náročností a provedeme vlastní očkování. V ambulanci současně můžeme vystavit mezinárodní očkovací průkaz. V případě, že nemůžeme některá očkování provést, například očkování proti žluté zimnici, doporučíme klientovi konkrétní vakcinační centrum, které toto očkování může realizovat (tato očkování jsou vázána na lékařskou specializaci epidemiologie).

Vzdělávání

V rámci činnosti České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů a dalších institucí koordinujeme vzdělávací akce pro praktické lékaře v okrese Vyškov.

Vzdělávací akce jsou primárně směřovány k praktickým lékařů pro dospělé, ale naše témata oslovují širokou odbornou veřejnost.

Pracovně-lékařské služby

Naše ambulance poskytuje pracovnělékařské služby v rozsahu, který stanovuje platná legislativa ČR. Pro naše klienty zajišťujeme poradenské a konzultační služby, dohled na pracovištích a vlastní lékařské prohlídky. V současnosti se staráme o téměř 30 firem nejenom z našeho okresu.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů při poskytování zdravotních služeb

Neoddělitelnou a trvalou součástí činností naší ambulance je i zpracovávání osobních údajů a jejich nepřetržité zabezpečení.  Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů v souladu s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen („Obecné nařízení“), které stanovuje nové požadavky na zpracovávání a ochranu Vašich osobních údajů.

Přečtěte si,prosím, dále uvedené informace o zpracovávání osobních údajů, které jsme zpracovali formou otázek a odpovědí tak, aby pro Vás byly co nejvíce přehledné a srozumitelné.

Náš tým

MUDr. Rostislav Verner, MBA

praktický lékař, jednatel

Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze a její Lékařskou fakultu v Hradci Králové, Vojenskou lékařskou akademii J.E.Purkyně v Hradci Králové a Nottingham Trent University (UK).

Atestoval v oboru vnitřního lékařství, urgentní medicíny a medicíny katastrof a všeobecného praktického lékařství pro dospělé. V průběhu profesní kariéry zastával lékařské a manažerské pozice jak ve zdravotnických zařízením tak v obchodních společnostech. Jako odborný asistent na vysoké škole, lektor, člen a předseda zkušebních komisí se podílel a podílí na vzdělávání nejenom zdravotnických pracovníků. Je členem České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů ČR a American College of Emergency Physicians.

MUDr. Danuše Adamcová

praktická lékařka

Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity J.E.Purkyně v Brně.

Atestovala v oboru vnitřního lékařství a všeobecného praktického lékařství pro dospělé. Profesní kariéru zasvětila oblasti primární péče. Po roce 1989 se stala jedním z prvních privátních praktických lékařů na okrese Vyškov. Je dlouholetou školitelkou v přípavě mladých praktických lékařů a podílí se na odborném vzdělávání praktických lékařů v našem okrese. Velkou část své energie věnovala a věnuje také činnosti Oblastní Charity ve Vyškově v jejímž čele stála několik let jako dobrovolná ředitelka.

Jitka Soppé

zdravotní sestra

Absolvovala Střední zdravotnickou školu v Brně.

Kariéru začínala jako zdravotní sestra chirurgického oddělení, ale většinu své profesní kariéry působí v roli zdravotní sestry ambulance praktického lékaře.

Nejčastější otázky a odpovědi

Přijímáte nové pacienty?

V současné době je kapacita naší ambulance naplněna.

Automaticky přijímáme rodinné příslušníky našich stávajících pacientů. Nicméně jako v každé ambulanci, tak i u nás, je jistá míra fluktuace pacientů, takže v průběhu roku několik nových pacientů jsme schopni zaregistrovat. Proto je vhodné se na nás obrátit telefonicky, nebo e-mailem.

Můžu u vás platit kreditní kartou?

V naší ambulanci přijímáme platby v hotovosti, ale je možno platit také platební kartou. Přijímáme de facto všechny běžné platební karty vyjma American Express.

K čemu slouží "krabička s displejem" ve vaší čekárně?

Jedná se o systém řízení fronty pacientů v čekárně. Na displeji vedle vchodu do ordinace si po příchodu do čekárny zvolíte důvod vaší návštěvy, poté vložíte do čtečky kartičku zdravotní pojišťovny (logem EU dopředu) a vyčkáte, až se na displeji objeví zelené šipka potvrzující, že jste byli zaregistrování do fronty čekajících. Sestra i lékař tak vidí kdo přišel, v kolik hodin a z jakého důvodu. Je vhodné, aby jste správně vybírali důvod návštěvy ambulance, protože i ten může být  podnětem změny v pořadí pacientů. (Např.: přicházíte do ambulance k provedení odběrů a před vámi je 5 pacientů (přichází ke kontrole), sestra zjistí, že má volno v odběrové místnosti a ví, že lékař ještě bude pacienta před vámi vyšetřovat. V takovém případě vás může vzít téměř okamžitě a vy odcházíte po 10 minutách z ordinace.)

Je možné se k vyšetření objednat?

Ano, k prohlídkám a vyšetřením je možné se dopředu objednat. Můžete tak učinit telefonicky, ale také on-line. K tomu však nejdříve musíte navštívit naši ambulanci, abychom vám vygenerovali přístupová práva do objednávkového systému. Poté si nejenom můžete online objednat návštěvu ambulance, ale také například recept v rámci pravidelné medikace.

Plánuji cestu do zahraničí a nejsem si jistý, zda potřebuji nějaké očkování. Co mám udělat?

Před cestou do zahraničí je vhodné nás s dostatečným předstihem navštívit. Prodiskutujeme společně zdravotní rizika destinace, do které chcete vycestovat. Potom Vám připravíme plán vhodných očkování a stanovíme jeho harmonogram.

Kolik stojí očkování do zahraničí?

Cena očkování je závislá na destinaci. Jsou místa, kde Vám stačí mít platné očkování proti tetanu a preventivně očkování proti žloutence. Potom je očkování relativně „levnou“ záležitostí. Jsou však destinace, kdy je potřeba očkovat více (například proti choleře, vzteklině, zánětu mozkových blan …). V takovém případě cena očkování adekvátně narůstá. Na druhou stranu se musíte ptát sebe sama – jestliže jsem ochoten investovat desítky až stovky tisíc do pár dní dovolené, jsem ochoten si připlatit za ochranu sebe a své rodiny? U většiny z vás je odpověď – ANO 🙂

Chtěl bych se nechat preventivně vyšetřit. Mám na to nárok ze zdravotního pojištění?

Ano, zdravotní pojišťovna Vám umožňuje pravidelné preventivní prohlídky každé 2 roky. Součástí prohlídky je celá řada vyšetření, která jsou s ohledem na Váš věk stanovena. V případě, že budete požadovat další dovyšetření nad rámec standardních procedur, tak taková vyšetření jsme připraveni Vám poskytnout, ale již za přímou platbu.

Jsem majitel malé firmy a potřebuji "závodního lékaře". Jak mám postupovat?

Nejlepším řešením je navštívit nás, po předchozí telefonické domluvě,  v ambulanci – mimo ordinační hodiny. Prodiskutujeme problematiku Vaší firmy a na základě toho zvážíme možnosti naší vzájemné spolupráce. Nemusíte si připravovat smlouvu a další dokumenty, ty obdržíte přímo u nás.

Kontaktujte nás

VerMed Praktik s.r.o.

Jiřího Wolkera 495/3 Vyškov 682 01 +420 517 446 096 info@vermed-praktik.cz Objednat návštěvu

Ordinační doba:

Pondělí: 7:00 – 12:00 Úterý: 7:00 – 12:00 Středa: 12:00 – 17:00 Čtvrtek: 7:00 – 13:00 Pátek: 7:00 – 13:00