Vyberte stránku

VerMed Praktik s.r.o.

Ambulance MUDr. Rostislava Vernera, MBA

Vítame vás v naší ambulanci

Naše ambulance poskytuje zdravotnické služby v oboru všeobecného praktického lékařství pro dospělé.

Pro naše registrované i neregistrované pacienty nabízíme služby povinného a nepovinného očkování a očkování před cestou do zahraničí.

Pro zaměstnavatele poskytujeme servis pracovně-lékařských služeb v plném rozsahu tak, jak je stanovuje platná legislativa ČR.

Aktuality

Dovolená

Ve dnech 3.7. a 4.7. je ambulance uzavřena. V případě potřeby akutního ošetření nás zastupuje MUDr. Robert Rajci (poliklinika nemocnice, 3 patro).

Elektronické zasílání léků a zdravotnických zpráv.

 

Mnoho našich pacientů si již zvyklo na nový vzhled e-receptů a také na možnost jejich zasílání SMS či e-mailem. Stále častěji nás prostřednictvím e-mailu žádáte o zaslání léků. S ohledem na skutečnost, že ne vždy je vaše e-mailová adresa uvedena ve vaší zdravotní dokumentaci, dostáváme se tak do obtížné situace s přesnou a jistou identifikací vás pacientů.

 

Abychom zajistitli vaši online bezpečnost žádáme vás v případě, že budete využívat možnosti zasílání receptů elektronicky, na základě žádosti prostřednictvím e-mailu či telefonu, aby jste si v našem informačním systému nechali vygenerovat unikátní PIN, který budete znát pouze Vy.

 

Nechceme komplikovat využívání nových technologií, ale chceme vám zajistit maximální míru pohodlí a kybernetické bezpečnosti při naší vzájemné online komunikaci.

Očkování

Naše ambulance nabízí očkování všemi dostupnými vakcínami vyjma očkování proti žluté zimnici a TBC.

Očkujeme nejenom naše registrované pacienty, ale také ostatní dospělou populaci v případě, že o očkování projeví zájem. V takovém případě vydáváme potvrzení o provedeném očkování pro registrujícího lékaře.

Specifickou skupinou očkování je potom očkování při cestách do zahraničí. V takovém případě připravíme klientovi očkovací plán, seznámíme jej s časovou a finanční náročností a provedeme vlastní očkování. V ambulanci současně můžeme vystavit mezinárodní očkovací průkaz. V případě, že nemůžeme některá očkování provést, například očkování proti žluté zimnici, doporučíme klientovi konkrétní vakcinační centrum, které toto očkování může realizovat (tato očkování jsou vázána na lékařskou specializaci epidemiologie).

Vzdělávání

V rámci činnosti České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů a dalších institucí koordinujeme vzdělávací akce pro praktické lékaře v okrese Vyškov.

Vzdělávací akce jsou primárně směřovány k praktickým lékařů pro dospělé, ale naše témata oslovují širokou odbornou veřejnost.

Pracovně-lékařské služby

Naše ambulance poskytuje pracovnělékařské služby v rozsahu, který stanovuje platná legislativa ČR. Pro naše klienty zajišťujeme poradenské a konzultační služby, dohled na pracovištích a vlastní lékařské prohlídky. V současnosti se staráme o téměř 30 firem nejenom z našeho okresu.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů při poskytování zdravotních služeb

Neoddělitelnou a trvalou součástí činností naší ambulance je i zpracovávání osobních údajů a jejich nepřetržité zabezpečení.  Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů v souladu s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen („Obecné nařízení“), které stanovuje nové požadavky na zpracovávání a ochranu Vašich osobních údajů.

Přečtěte si,prosím, dále uvedené informace o zpracovávání osobních údajů, které jsme zpracovali formou otázek a odpovědí tak, aby pro Vás byly co nejvíce přehledné a srozumitelné.

Náš tým

MUDr. Rostislav Verner, MBA

praktický lékař, jednatel

Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze a její Lékařskou fakultu v Hradci Králové, Vojenskou lékařskou akademii J.E.Purkyně v Hradci Králové a Nottingham Trent University (UK).

Atestoval v oboru vnitřního lékařství, urgentní medicíny a medicíny katastrof a všeobecného praktického lékařství pro dospělé.

V průběhu profesní kariéry zastával lékařské a manažerské pozice jak ve zdravotnických zařízením tak v obchodních společnostech.

Jako odborný asistent na vysoké škole, lektor, člen a předseda zkušebních komisí se podílel a podílí na vzdělávání nejenom zdravotnických pracovníků.

Je členem České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů ČR a American College of Emergency Physicians.

MUDr. Danuše Adamcová

praktická lékařka

Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity J.E.Purkyně v Brně.

Atestovala v oboru vnitřního lékařství a všeobecného praktického lékařství pro dospělé.

Profesní kariéru zasvětila oblasti primární péče. Po roce 1989 se stala jedním z prvních privátních praktických lékařů na okrese Vyškov.

Je dlouholetou školitelkou v přípavě mladých praktických lékařů a podílí se na odborném vzdělávání praktických lékařů v našem okrese.

Velkou část své energie věnovala a věnuje také činnosti Oblastní Charity ve Vyškově v jejímž čele stála několik let jako dobrovolná ředitelka.

Jitka Soppé

zdravotní sestra

Absolvovala Střední zdravotnickou školu v Brně.

Kariéru začínala jako zdravotní sestra chirurgického oddělení, ale většinu své profesní kariéry působí v roli zdravotní sestry ambulance praktického lékaře.

Nejčastější otázky a odpovědi

Přijímáte nové pacienty?

V současné době je kapacita naší ambulance naplněna.

Automaticky přijímáme rodinné příslušníky našich stávajících pacientů.

Nicméně jako v každé ambulanci, tak i u nás, je jistá míra fluktuace pacientů, takže v průběhu roku několik nových pacientů jsme schopni zaregistrovat. Proto je vhodné se na nás obrátit telefonicky, nebo e-mailem.

Můžu u vás platit kreditní kartou?

V naší ambulanci přijímáme platby v hotovosti, ale je možno platit také platební kartou. Přijímáme de facto všechny běžné platební karty vyjma American Express.

K čemu slouží "krabička s displejem" ve vaší čekárně?

Jedná se o systém řízení fronty pacientů v čekárně. Na displeji vedle vchodu do ordinace si po příchodu do čekárny zvolíte důvod vaší návštěvy, poté vložíte do čtečky kartičku zdravotní pojišťovny (logem EU dopředu) a vyčkáte, až se na displeji objeví zelené šipka potvrzující, že jste byli zaregistrování do fronty čekajících.

Sestra i lékař tak vidí kdo přišel, v kolik hodin a z jakého důvodu.

Je vhodné, aby jste správně vybírali důvod návštěvy ambulance, protože i ten může být  podnětem změny v pořadí pacientů. (Např.: přicházíte do ambulance k provedení odběrů a před vámi je 5 pacientů (přichází ke kontrole), sestra zjistí, že má volno v odběrové místnosti a ví, že lékař ještě bude pacienta před vámi vyšetřovat. V takovém případě vás může vzít téměř okamžitě a vy odcházíte po 10 minutách z ordinace.)

Je možné se k vyšetření objednat?

Ano, k prohlídkám a vyšetřením je možné se dopředu objednat. Můžete tak učinit telefonicky, ale také on-line. K tomu však nejdříve musíte navštívit naši ambulanci, abychom vám vygenerovali přístupová práva do objednávkového systému. Poté si nejenom můžete online objednat návštěvu ambulance, ale také například recept v rámci pravidelné medikace.

Plánuji cestu do zahraničí a nejsem si jistý, zda potřebuji nějaké očkování. Co mám udělat?

Před cestou do zahraničí je vhodné nás s dostatečným předstihem navštívit. Prodiskutujeme společně zdravotní rizika destinace, do které chcete vycestovat. Potom Vám připravíme plán vhodných očkování a stanovíme jeho harmonogram.

Kolik stojí očkování do zahraničí?

Cena očkování je závislá na destinaci. Jsou místa, kde Vám stačí mít platné očkování proti tetanu a preventivně očkování proti žloutence. Potom je očkování relativně „levnou“ záležitostí. Jsou však destinace, kdy je potřeba očkovat více (například proti choleře, vzteklině, zánětu mozkových blan …). V takovém případě cena očkování adekvátně narůstá. Na druhou stranu se musíte ptát sebe sama – jestliže jsem ochoten investovat desítky až stovky tisíc do pár dní dovolené, jsem ochoten si připlatit za ochranu sebe a své rodiny? U většiny z vás je odpověď – ANO 🙂

Chtěl bych se nechat preventivně vyšetřit. Mám na to nárok ze zdravotního pojištění?

Ano, zdravotní pojišťovna Vám umožňuje pravidelné preventivní prohlídky každé 2 roky. Součástí prohlídky je celá řada vyšetření, která jsou s ohledem na Váš věk stanovena. V případě, že budete požadovat další dovyšetření nad rámec standardních procedur, tak taková vyšetření jsme připraveni Vám poskytnout, ale již za přímou platbu.

Jsem majitel malé firmy a potřebuji "závodního lékaře". Jak mám postupovat?

Nejlepším řešením je navštívit nás, po předchozí telefonické domluvě,  v ambulanci – mimo ordinační hodiny. Prodiskutujeme problematiku Vaší firmy a na základě toho zvážíme možnosti naší vzájemné spolupráce. Nemusíte si připravovat smlouvu a další dokumenty, ty obdržíte přímo u nás.

Kontaktujte nás

VerMed Praktik s.r.o.

Jiřího Wolkera 495/3
Vyškov 682 01
+420 517 446 096
info@vermed-praktik.cz
Objednat návštěvu

Ordinační doba:

Pondělí: 7:00 – 12:00
Úterý: 7:00 – 12:00
Středa: 12:00 – 17:00
Čtvrtek: 7:00 – 13:00
Pátek: 7:00 – 13:00